OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Firma Kolimpex przywiązuje dużą uwagę do ochrony prywatności użytkowników sklepu.
Zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe klientów wyłącznie na potrzeby działalności sklepu internetowego. Dane te są używane do realizacji zamówień, rejestracji kont oraz informowania klientów o nowych produktach i promocjach. Nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych a jedynie w zakresie koniecznym do realizacji zamówienia. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania a także zażądania ich usunięcia. Wyrażając zgodę klient jednocześnie oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania zamówień w sklepie. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

REJESTRACJA KONTA KLIENTA

Rejestracja konta klienta nie jest wymagana do dokonania zakupu jednak klienci zarejestrowani uzyskują możliwość korzystania z promocji a także dostęp do dodatkowych funkcji sklepu oraz historii złożonych zamówień. Klient, który dokonał rejestracji konta może wypowiedzieć umowę o świadczenie tejże usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym poprzez samodzielne jego usunięcie. Prosimy o staranność podczas wypełniania formularzy gdyż nie weryfikujemy danych osobowych klientów i nie ponosimy odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

POLITYKA COOKIES

Przechowujemy informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników oraz ich adresy IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych związanych z administracją sklepem jak również w celach statystycznych. Informacje pochodzące z logów serwera mają charakter anonimowy i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
Usługodawca wykorzystuje pliki cookie, które gromadzą informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego w celu utrzymania sesji klienta. Istnieje możliwość wyłączenia cookie w ustawieniach przeglądarki co nie powinno znacząco wpłynąć na możliwość korzystania ze sklepu.