JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ

Sklep PERSO dba o to, by dostarczać swoim Klientom produkty wolne od wad. Za każdym razem kiedy Klient dostrzeże wadę może zareklamować produkt w ciągu 2 lat od momentu jego otrzymania, zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi rękojmi.

Jak to zrobić?

Najprościej będzie wypełnić dostępny poniżej formularz reklamacji i odesłać go do nas wraz z reklamowanym produktem oraz dowodem zakupu. Zalecamy podanie w formularzu jak najwięcej informacji dotyczących rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania co do sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową a także danych kontaktowych składającego reklamację.
W terminie nieprzekraczającym 14 dni od złożenia reklamacji sklep ustosunkuje się do niej i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania. Klient otrzyma również zwrot poniesionych, celowych kosztów związanych z odesłaniem produktu.

Jeżeli Klient stwierdził, że do uszkodzenia produktu doszło w czasie transportu z winy przewoźnika, przypominamy o sporządzeniu w obecności spedytora protokołu uszkodzenia i załączenia go do zgłaszanej reklamacji.
Po więcej informacji kliknij tutaj.

Produkt prosimy odesłać przesyłką pocztową zwykłą opłaconą z góry na adres:

F.D.H. KOLIMPEX s.c.
Pola Karolińskie 4
02 - 401 Warszawa

FORMULARZ REKLAMACJI

wersja do wypełnienia                           wersja do wydruku

       png          png