Termin na odstąpienie od umowy w sklepie Perso wynosi 30 dni, licząc od dnia odebrania produktu. W przypadku podjęcia decyzji o zwrocie zamówienia produkt należy odesłać na koszt własny niepodlegający zwrotowi. Wyjątek stanowi jedynie wymiana rozmiaru lub koloru w ramach tego samego modelu, której można dokonać bezpłatnie po uprzednim kontakcie ze sklepem. Zwrot należności za zwrócone zamówienie następuje w czasie nieprzekraczającym 14 dni i obejmuje także zwrot kosztów dostawy w pierwszą stronę. Więcej informacji na stronie zwroty.